Fågelbro krog och Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer | Uteserveringen med extra sittplatser är öppen
Vi dukar glesare mellan borden | Vi har ökade hygienrutiner | All personal jobbar med handskar

Take away Fågelbro - matlåda